Mimarlık eğitimi aldı. İnsan-doğa-mekân ilişkilerini doktora tezinde ‘kendiliğindenlik’ kavramı üzerinden inceledi (MSÜ,2013). İnsanın kenti, kentin insanı her yeni gün yeniden şekillendirmesi ile ilgilidir. Kentbilim x edebiyat x tasarım arakesitindeki çalışmalarıyla duyusal açıdan daha zengin, daha kapsayıcı, daha eşitlikçi bir kentleşme, yapılaşma talep eder ve bunun için çalışır. Çalışmaları herhangi bir disiplinle sınırlı değildir; bir türü başka bir türün imkânlarıyla genişletmekten hoşlanır ve bunu önemli bulur.